Gårdens bakgrund

Gården byggdes och finansierades av sjökapten Anders Thore, 1908 – 2003. Anders Thore tillhörde en skepparsläkt i Kullabygden och han arbetade i hela sitt liv i familjerederiet. Anders fick ingen egen familj men var mycket engagerad i det kyrkliga ungdomsarbetet i Lunds stift (Svenska kyrkan) och därför beslöt han att låta bygga en gård för läger och friluftsliv för främst ungdomar. ”Gud till ära, människor till gagn” var hans ord om gården. Gården ombildades till en stiftelse 1992 och sköts än idag helt av ideella krafter, främst Anders syskonbarn och barnbarn.

Bökebäcksgården i vinterskrud på 60-talet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.