Bökebäcksgårdens historia

Bökebäcksgården, lägergården i Kullabygden med sin fascinerande historia, stod färdig 1951. Otaliga har sedan dess varit här: på konfirmand-, ungdoms-, familje- och församlingsläger, på lägerskola och körläger. Det var så sjökapten Anders Thore tänkte sig att gården skulle vara, en plats att samlas på under några dagar för gemenskap och gudstjänst, lek och undervisning, tro och trivsel.

En gård i kyrkans tjänst
Gården, som sjökapten Anders Thore lät bygga – kapten Thore som han kallades av många – var ursprungligen tänkt för barn och ungdomar i Gustav Adolfs församling i Helsingborg, där han själv var söndagsskollärare. Miljön på söder i Helsingborg var hårt sliten. Många barn växte upp i trånga lägenheter och små omständigheter. Med tiden kom allt fler att söka sig till gården. Lunds stift började använda gården och gäster kom från allt fler församlingar, olika kyrkor och samfund men också skolor och föreningar.

Sjökapten Thore till sjöss
Anders Thore, född 1908, gick till sjöss när han var 15 år. Anders tillhörde en skepparsläkt i Kullabygden och han arbetade i hela sitt liv i familjeföretaget Thorerederierna. Han seglade till Australien på Beatrice, Sveriges sista segelfartyg som gick i handelstrafik, och var borta från hemmet i Jonstorp och Helsingborg i tre år. Under de åren seglade Beatrice på Indiska- och Stilla oceanen. Några år senare blev Anders sjökapten och var befäl på Thorerederiernas egna fartyg. De svåra åren under Andra världskriget överlevde han trots alla de faror som sjötrafiken utsattes för.

Ett gulnat papper i bankfack vittnar
Krigsåren satte sina spår och efter kriget gick Anders Thore i land. Men, som han själv berättade först sextio år senare, förändrades hela hans liv och livsuppgift då han på ett genomgripande sätt mötte Gud. Efter hans död hittades i bankfacket ett gulnat papper där han skrivit ned hur nära och direkt Jesus kom honom till mötes. Han, som dittills inte varit bekännande kristen, bara visste: Den som står här framför mig, här i norra rummet på Gamlegården* i Tranekärr, är Jesus Kristus. Det mötet var så starkt att det drastiskt förändrade Anders Thores liv. Han engagerade sig i Gustav Adolfs församling, i Lunds stift och i hela Svenska kyrkan med allt från att vara söndagsskollärare, kassör för ungdomsarbetet i Lunds stift och ledamot i kyrkomötet. Ändå var det inte detta som fångade dem som mötte honom utan att han som person var en genuint glad kristen, from på ett äkta och levande sätt.

Anders Thores livsverk
Anders ville som gengåva till Gud, som så överväldigande kallat honom och tagit honom i sin tjänst, bygga en plats dit församlingar kunde komma för läger och möten. Redan på 30-talet hade han köpt marken i Bökebäck av Fritjof Nilsson Piraten som kommit på obestånd, och 1950 började han bygga Bökebäcksgården. I över 40 år drev han själv gården med allt från uthyrning, mark- och fastighetsskötsel. En höjdpunkt för gårdens besökare var när han själv stod och sålde GB-glassar i ”glasskiosken” inrymd på baksidan av Kajutan.

Genom åren har gården i stort sett varit sig lik, men 1965 tillkom annexet med sitt invigda kapell och Anders egen bostad. I dag är det Stiftelsen Bökebäcksgården med släktingar till honom som helt ideellt sköter och ansvarar för gården.

Decennier har gått sedan Anders Thore mötte Gud. Men Bökebäcksgården har kommit att bli en plats där många funnit sin tro, och en gård öppen för dem som vill ha en plats för möten och läger.

Välkomna att höra av er för ett besök eller om ni är intresserade av att hyra gården.

* Gamlegården är Anders barndomssommarhem och ligger ca 400 meter från Bökebäcksgården, vägen som leder till Tranekärr.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.