Stiftelsens ändamål

Stiftelsen bildades av arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse enligt gåvobrev av den 16 maj 1993, varigenom överläts som gåva fastigheterna Tranekärr 1:50, Tranekärr 1:66 och Tranekärr 2:3, samt diverse bankmedel.

Stiftelsen har till ändamål att vidmakthålla och befordra den allmänneliga och apostoliska Kyrkans lära, tro och ordningar, sådana dessa är grundade i Skriften, bevarade i traditionen och omvittnade i vår kyrkas bekännelseskrifter.

Ändamålet främjas genom att bereda barn och ungdom möjlighet till vård, fostran och utbildning genom att upplåta stiftelsens ungdomsgård Bökebäcksgården i Tranekärr, Jonstorp, för lägervistelse m.m.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.